សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងអនឡាញរបស់យើង!

ការប្រមូលផ្តុំអ្នកកាន់ដង្កៀបចាប់ផ្តើម

ការពិពណ៌នាសង្ខេប:

អ្នកដុសធ្មែញដែលយើងផលិតគឺសមស្របសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងរាប់រយនាក់។

BOSCH MITSUBISHI PRESTOLITE DELCO DIXIE HITACHI ISKRA


ពត៌មានអំពីផលិតផល

ផលិតផលយោងឡើងវិញទេ

ស្លាកផលិតផល

សន្និបាតដាប់ប៊ដសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមរថយន្តរួមមានដាប់ប៊ដដាប់ប៊លដាប់ប៊លដាប់ប៊លការពារគម្របលួសវិជ្ជមាននិងខ្សែអវិជ្ជមាន។ ចំនួនដុសខាត់មានចំនួនបួនហើយសន្និបាតដុសធ្មែញទាំងបួនស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃដាប់ប៊ដជក់ផ្នែកខាងក្រោមអ័ក្សនៃសភាដុសធ្មែញទាំងបួនឆ្លងកាត់ចំនុចកណ្តាលនៃដាប់ប៊ដជក់។ ការដុសខាត់រួមមានដុសខាត់ជក់និងប្រអប់ជក់មួយ; ប្រអប់ជក់ត្រូវបានធ្វើពីផ្លាស្ទិចហើយប្រអប់ជក់ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងចានបាតរបស់ដុស។ ជក់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រអប់ដុសខាត់ហើយអាចផ្លាស់ទីបាន។ និទាឃរដូវដុសខាត់គឺជានិទាឃរដូវបង្ហាប់វង់មួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ជក់និងចន្លោះជក់និងបាតប្រអប់ជក់។ កម្លាំងយឺតនៃនិទាឃរដូវដុសធ្មែញដើរតួនៅលើជក់ហើយប្រឈមមុខនឹងចំណុចកណ្តាលនៃចានបាតដុសធ្មែញ; ដៃអាវការពារត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយចានបាតរបស់អ្នកកាន់ជក់; លួសវិជ្ជមានឆ្លងកាត់ដៃអាវការពារនិងត្រូវបានផ្សារដែកជាមួយជក់ពីរនៅជាប់គ្នា។ លួសអវិជ្ជមានត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយចានខាងក្រោមរបស់អ្នកកាន់ជក់និងជក់ពីរផ្សេងទៀត។


 • មុន៖
 • បន្ទាប់៖

 •  អេសអេស .០០០១
  ID1: 23.00, OD1: 98.00, H.1: 25.00, H.2: 17.10, G.1: 10.30, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX139 
   អេសអេស .២០០២
  ID1: 23.00, OD1: 96.70, H.1: 34.00, H.2: 25.30, G.1: 8.20, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX135-145 
   អេសអេស .២០០២ (ប៊ីសស៊ី)
  ID1: 23.00, OD1: 96.90, H.1: 33.00, H.2: 25.20, G.1: 8.20 
   អេសអេស .០០០៣
  ID1: 23.00, OD1: 96.80, H.1: 34.00, H.2: 26.00, G.1: 10.50, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX155 (IKA) 
   SBH0003 (BOSCH)
  ID1: 23.20, OD1: 86.80, H.1: 33.50, H.2: 25.50, G.1: 10.00, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX155 (IKA) 
   អេសអេស .០០០៣  100
  ID1: 23.10, OD1: 98.00, H.1: 24.70, H.2: 17.00, G.1: 9.60, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX139 
   អេសអេស .០០០៤
  ID1: 23.00, OD1: 97.00, H.1: 24.00, H.2: 16.30, G.1: 9.30, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX139 
   អេសអេស .០០០៥
  ID1: 37.70, OD1: 90.40, H.1: 22.40, H.2: 16.60, G.1: 7.00, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX140 
   អេសអេស .០០០៦
  អូឌី ១៖ ៨២,៧០ ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX១៤៩ 
   SBH0007
  ID1: 35.80, OD1: 67.60, H.1: 22.00, H.2: 16.20, O.1: 44.00, L.1: 72.00, G.1: 5.20, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX159-160 
   អេសអេស .០០០៨
  ID1: 35.80, OD1: 73.40, H.1: 24.30, H.2: 18.20, L.1: 73.50, G.1: 6.00, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា: BSX208-209 
   អេសអេស .០០០៨ (ប៊ីសស៊ី)
  ID1: 33.70, OD1: 74.00, H.1: 25.20, H.2: 18.40, L.1: 69.00, G.1: 6.20, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX208-209 
   SBH0008 (JAP)
  ID1: 34.80, OD1: 63.30, H.1: 24.50, H.2: 18.00, L.1: 60.00, G.1: 6.00, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX157-158 
   អេសអេស .០០០៨ (ស។ ស។ ក។ ក។ )
  ID1: 34.90, OD1: 71.70, H.1: 23.70, H.2: 18.20, L.1: 99.00, G.1: 6.00, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX157-158 
   អេសអេស .០០០៩
  ID1: 35.90, OD1: 71.80, H.1: 25.20, H.2: 1850, L.1: 58.60, G.1: 6.20, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX157-158 
   SBH0009 (BOSCH)
  ID1: 33.50, OD1: 74.00, H.1: 25.20, H.2: 18.20, L.1: 99.00, G.1: 6.00, ឈុតជក់ដែលត្រូវគ្នា៖ BSX157-158 
  សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង